Erdélyi Facentrum Siófok - faházak, fenyő bútorok, lambéria, hajópadló

 
 

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 232.

+36 84/506-803 +36 30 956-6732 +36 30 956-6983

horil##at##citromail.hu

Termékeink

Szolgáltatásaink

Kérdése van?

erdélyi Facentrum

Termékdíj bevallás

Cégünk termékdíj tanácsadással ,termékdíj bevallás készítésével egyénre szabott nyilvántartások ki alakításával is foglalkozik. Ezen szolgáltatásunkat elsősorban a termékdíj-fizetésre kötelezett gyártó és Magyarországi első forgalomba hozó cégeknek ajánljuk.

Fontos megjegyezni, hogy a környezetvédelmi termékdíjat az 1995. évi LVI törvény léptette életbe az évek során többször módosították,míg a jelenleg hatályos 2011. évi LXXXV. törvény jelentősen megváltoztatta a környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezettek, termékdíj köteles termékek körét. Melynek betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a környezetvédelmi hatóságokkal együttműködve ellenőrzi.

Cégünk dolgozói termékdíj ügyintézői végzettséggel rendelkeznek.

A 2012 január 1-tól hatályos termékdíj törvény magas fokú vámtarifa ismereteket igényel,amit több mint 15 éves vámügyintézői munkában szerzett gyakorlat biztosít.

Vállaljuk a múltban kötelezett adatgyűjtési, nyilvántartási és jelentési rendszerének átvilágítását, illetve szükség esetén a rendszer átalakítását,kidolgozását, amely biztosítja a jogszabályi előírások teljesítését, az adminisztrációs termek csökkentését.

A jelenleg hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kialakítjuk a termékdíj bevalláshoz kötelezően előírt nyilvántartásokat, és a bevallásokat elkészítjük.

2011. évi LXXXV. törvény  3 § (2) bekezdése értelmében termékdíj-kötelezettsége keletkezik a termékdíj köteles termék

- első belföldi forgalomba hozójának vagy az első saját célú felhasználójának,ide értve a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a nyomdai szolgáltatás teljesítését (nyomtatás )

- első belföldi előállítású egyéb kőolaj termék esetében az első  belföldi forgalomba hozó első vevőjének,vagy saját célú felhasználójának,

- bérgyártás esetén a bérgyártónak,

Kötelezettnek tekintendő továbbá a termékdíj köteles termékkel végzett  tevékenység okán keletkező termékdíj kötelezettséget számlán vagy szerződésben átvállaló,valamint a termékdíjat vissza igénylő is.
Első forgalomban hozó a belföldi csomagolószer gyártó valamint a külföldi előállítású csomagolószer első belföldi forgalomba hozója illetve a külföldi termék csomagolásaként elsőként  belföldön forgalomba hozott  csomagolószer is.

A külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolószer saját célú felhasználásnak  minősül a csomagolás elválasztása a terméktől.
Termékdíj köteles terméknek  minősül a Ktdt 1 § (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakban felsorolt termékek

a)az akkumulátor
b) a csomagolóeszköz,az egyéb csomagolószer 
c) az egyéb kőolaj termék
d) az elektromos,elektronikai berendezés
e) a gumiabroncs
f) a reklámhordozó papír

A b) pontban látható termékkört a csomagolószer katalógus határozza meg, többi termékkör esetében általában megmaradtak a vámtarifaszámok szerinti meghatározások, de a változások is megtalálhatóak a katalógusban.

A Ktdt .2§ 29.pontja szerint  termékdíj-kötelezettség: termékdíj köteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

a) bejelentkezési,
b) bejelentési, változás-bejelentési,
c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,
d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
f) bizonylat kiállítási, a-megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
g) nyilvántartás-vezetési,
h) adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,
i) nyilatkozattételi kötelezettség;

A termékdíj kötelezettség keletkezése:az első forgalomba hozatal illetve a saját célú felhasználás.

Az általános szabályok szerint a kötelezettnek a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységéről  annak keletkezésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettsége kel teljesítenie a  vámhatóság fele.

A  kötelezettnek,a bejelentésének megtétele óta bekövetkezett bármely termékdíj-kötelezettségre kiható változását,annak keletkezésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie(változás-bejentés). a vámhatóságnak.
Bevallási kötelezettség teljesítése a Ktdt.13 §-a szerint negyedévente,a tárgynegyedévet követő hó 20.naőpjáig kell teljesítenie elektronikus úton.

Termékdíj átalányt

Mezőgazdasági termelő kötelezett továbbra is jogosult átalány fizetésre bejelentkezését  a tárgy év április 20-ig kell megtennie,termékdíj átalányt a tárgyévet követő év április 20-ig kell befizetnie.

Éves viszonylatban a csekély mennyiséget csomagolószert forgalomba hozó kötelezettnek évi 12000 Ft termékdíj átalány fizetési kötelezettsége van.
A befizetett termékdíj visszaigényelhető a Ktdt 25 § -ban foglaltak szerint.

Mentesség, visszaigénylés

Termékdíj-kötelezettség a termékdíj köteles termék külföldre történő értékesítése, valamint természetes személy esetén a termékdíj köteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása esetén nem keletkezik.

A befizetett termékdíj

a) a termékdíj köteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
b) a termékdíj köteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;
c) a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;
d) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;
e) a termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíj köteles termék felhasználása;
f) a 27. § (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,
g) egyéb csomagolószer esetében, annak - a továbbforgalmazás kivételével - nem csomagolás előállítására való felhasználása, esetén visszaigényelhető.

A kötelezettek nyilvántartása, a termékdíj bevallása, befizetése, visszaigénylése, a termékdíj köteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos adó, hatósági ellenőrzése során. (jellemzően Art. szerint illetve a Ket. szabályi szerint speciális jogosítványokkal)

A  2011. évi LXXXV. törvényben foglaltak be nem tartása esetén jogkövetkezményként továbbra is mulasztási és/vagy termékdíj bírságra lehet számítani illetve lefoglalás és elkobzás lehetséges

Telefonszám: +36 30 956-6983

 
 
 
 
  domainLAKÓPARK beta